Article

Opzet en evaluatie eerste attractiesbestand

Welke attracties trekken de meeste bezoekers? Hoe zijn ze gespreid over Amsterdam en de regio? En wat wordt er precies verstaan onder ‘attracties’? Om deze vragen te beantwoorden heeft OIS attractiesmonitor opgezet. De resultaten van de eerste meting zijn beschreven in het rapport Monitor Attracties Amsterdam 2018. De gegevens zijn openbare data geschikt voor andere onderzoeken.

De aanleiding voor de start van de monitor was de behoefte om een beeld te krijgen van het volledige toeristische aanbod in Amsterdam en regio. Hotels, restaurants en winkels worden al jaren gemonitord, maar het aantal attracties blijkt moeilijk in beeld te krijgen. Afhankelijk van het onderzoeksdoel kunnen attracties worden beschouwd als bedrijven of als tijdbesteding van bezoekers. Dit verklaart waarom er verschillende definities en bronnen in omloop waren.

Keuze voor brede definitie van attracties en verschillende bronnen

In afstemming met verschillende gemeentelijke partijen is er gekozen voor één brede definitie: attracties zijn publiekstrekkers op het gebied van kunst, cultuur, entertainment en (natuur)recreatie. OIS verzamelt gegevens van attracties vanuit verschillende invalshoeken: vanuit bedrijvigheid, vanuit bezoekers, vanuit registraties en vanuit beleid en organisatie. Voor de monitor zijn gegevens uit meerdere bronnen opgehaald en gekoppeld: Kamer van Koophandel, monumentenregistraties, databestanden van provincie Noord-Holland, regiogemeenten, amsterdam&partners en TripAdvisor. Alle attracties die voldoen aan de definitie zijn opgeslagen in het Attractiesbestand MRA, gecategoriseerd en voorzien van geodata. Gegevens zijn beschikbaar voor andere onderzoeken. De kaart hieronder laat de locaties van de attracties in de MRA zien.

2019_nieuws_attracties.png

Attractiesbestand voor meten van spreiding en drukte

Het rapport beschrijft verschillende toepassingen van het Attractiesbestand, onder andere de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van de registraties van de Kamer van Koophandel en de gegevens van TripAdvisor. Het gebruik van TripAdvisor is geïnspireerd op het rapport van McKinsey “Coping with Success: Managing Overcrowding in Tourism Destinations.” Daarin worden indicatoren geformuleerd op basis van de gegevens van TripAdvisor. OIS heeft onderzocht in hoeverre deze indicatoren toepasbaar zijn voor het meten van drukte in Amsterdam. Twee van de drie indicatoren wijzen op het hoogste risico op overmatige drukte: concentratie van attracties en het aandeel “matige” en “vreselijke” reviews.  Als het gaat om de dominantie van historische plekken dan is het risico op overmatige drukte, en de bedreiging van cultureel erfgoed, relatief laag.

 

Media

Documents