Article

Cultuurparticipatie ouderen in Amsterdam

Raad februari 2018

Voor de gemeente Amsterdam is het belangrijk dat Amsterdammers op een prettige manier oud worden in hun stad. Daarom is Amsterdam sinds juli 2015 aangesloten bij het netwerk Age Friendly Cities, dat is opgezet door de World Health Organisation van de Verenigde Naties. De gemeente kijkt hoe ‘oudervriendelijk’ Amsterdam al is en waar dat verbeterd kan worden. Om een beter beeld te krijgen van de cultuurparticipatie onder ouderen1 is aan OIS gevraagd de stand van zaken rondom dit thema in kaart te brengen. Welke culturele voorzieningen bezoeken 65-plussers en in welke mate? Wat is de mate van cultuurparticipatie onder verschillende groepen ouderen? In welke mate doen 65-plussers aan cultuurbeoefening? Wat is de reden dat bepaalde groepen niet participeren in het culturele aanbod?

Behandeld in Raad d.d. februari 2018

 

Bron: OIS: Cultuurparticipatie ouderen in Amsterdam

Bron: Buro Frisse Blik

Additional info

Image credits

Header image: 65plus

Icon image: 65plus

Media

Documents