Article

Brochure Monumenten

Commissie Jeugd & Cultuur 2 maart 2017

Een monument in Amsterdam Wat betekent dat voor een eigenaar?
Amsterdam telt een kleine 9000 rijks- en gemeentelijke monumenten. Dit zijn vaak bijzondere en beeldbepalende gebouwen, waaraan de stad zijn identiteit ontleent. Denk aan de Westerkerk, het Paleis op de Dam en de Beurs van Berlage. Daarnaast zijn er zeer veel woonhuismonumenten, die samen het stadsbeeld bepalen. In het centrum zijn dit meestal individuele panden, in Oud Zuid of in West zijn dit ook vaak hele huizenblokken, zoals de beroemde blokken van de Amsterdamse School. Eén van de oudste monumenten van Amsterdam is de Waag op de Nieuwmarkt (1488). Het jongste monument is op dit moment het gebouw Oudhof aan het Rokin 99 uit 1990. Wat alle monumenten, groot en klein, jong en oud, gemeen hebben, is dat ze een functie vervullen in de wereld waarin we leven. Dat brengt met zich mee dat ze met enige regelmaat worden aangepast aan nieuw gebruik. Zo was de Waag op de Nieuwmarkt in zijn ruim vijfhonderdjarig bestaan onder meer stadspoort, waag, anatomisch theater, brandweerkazerne en restaurant. Een ander voorbeeld is het P.C. Hoofthuis (Spuistraat, 1983). Dat is nu nog een onderwijsgebouw van de UvA maar zal in de komende jaren waarschijnlijk verbouwd worden tot bedrijfsruimten en woningen. Wat kan wel en wat kan niet in een monument? Alle monumenten zijn te vinden op: http://maps.amsterdam.nl/monumenten.*

Commissie Jeugd & Cultuur 2 maart 2017

Behandelend ambtenaar: Anette van Dijk, anette.van.dijk@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Uitgave gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie, 2016

www.amsterdam.nl/erfgoed.

Additional info

Media

Documents