Article

Fundament van de 15de-eeuwse kerk van Zunderdorp

Archeologisch onderzoek Achterlaan (2010)


In oktober en november 2010 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden aan de zuidoostkant van de kerk van Zunderdorp. De Begraafplaats Zunderdorp werd hier uitgebreid met de aanleg van een betonnen bak van circa 110 m2 voor nieuwe begravingen. De terp werd daarom circa 2 m diep ontgraven. Voor de bouwlocatie bestond een hoge archeologische verwachting aangezien de kerkterp mogelijk deel uitmaakte van de vroegste middeleeuwse bewoningskern van Zunderdorp. Het archeologisch onderzoek was kleinschalig maar heeft nieuwe gegevens opgeleverd over zowel de opbouw en datering van de kerkterp als de bouwgeschiedenis en het formaat van de oorspronkelijke 15de-eeuwse kerk.
De aanwezigheid van 11de-12de-eeuws (Paffrath) aardewerk in de (stratigrafische opbouw van) ophogingslagen van de kerkterp bevestigt de theorie dat de huidige kerklocatie tot de allervroegste bebouing van Zunderdorp uit de 11de en 12de eeuw behoort.
Er zijn in de bodem muurresten gedocumenteerd die onderdeel bleken te zijn van de 15de-eeuwse voorganger van de huidige 18de-eeuwse kerk. Aan de westzijde van het terrein bevonden zich twee steunberen van 1 x 1 m en een klein fragment van de achtermuur van het schip of het dwarsschip van een kerkgebouw dat groter is dan het huidige. Een vergelijking van de bakstenen van de steunberen en die in de muren van de toren, die uit de tweede helft van de 15de eeuw dateert, wees uit dat de stenen van de opgegraven muurresten een fractie groter waren. Dit maakt aannemelijk dat de opgegraven muurresten even oud of ouder zijn dan de toren en dat ze onderdeel zijn van de 15de-eeuwse voorganger van het huidige kerkgebouw. Ervan uitgaande dat de steunberen de zuidoostelijke hoek van het oorspronkelijke kerkgebouw markeren, is hiervan af te leiden, in samenhang met de schaarse historische gegevens, dat het schip (inclusief toren) circa 30 m lang was, 5 m langer dan de huidige kerk, zonder meerekening van een koor tegen de achterzijde van de kerk, waardoor de oudere kerk in totaal ca. 45 m lang zou zijn geweest.
Met het onderzoek is archeologisch bevestigd dat de kerkterp teruggaat tot de eerste bewoningsfase in de 11de- en 12de-eeuwse ontginningsperiode. Het huidige dorp Zunderdorp is in de 15de en 16de eeuw tot stand gekomen met verschillende verschuivende bewoningsassen. Deze situatie is tot op heden onveranderd gebleven, zoals op 19de- en vroeg 20ste-eeuwse kaarten duidelijk is te zien, met de kerkterp als de alleroudste bewoningskern.

Meer informatie is te vinden in onderstaand rapport AAR68 (zie Documenten)

ZUN3 (2010-11-19)-076.jpg

Steunberen van het 15de-eeuwse kerkgebouw

 

 

Image credits

Icon image: 010019001223.jpg

Media

Documents