Participant

Anna de Zeeuw

HvA Urban Governance and Social Innovation

Themamanager Urban Governance and Social Innovation, Sociaal Economische Participatie

 • Public

  #6 Vooruitgang door frictie

  Vooruitgang door Frictie is de zesde editie van het tijdschrift Bewogen…

  Read more about
 • Public

  fieldlab Co-Creatie op het Amsterdam Science park / Campus Amsterdam

  Versterking kenniseconomie

  Read more about
 • Public

  ASTA Routekaart: naar een duurzame baan in de bouw & techniek

  In 2021 is er vanuit het loopbaanpad Techniek en Bouw hard gewerkt aan een…

  Read more about
 • Public

  Keteninnovatie: leren door strijden

  Klik hier om naar het artikel te gaan. 

  Read more about
 • Collection (4)

  Publicaties over Loopbaanpaden

  Public
  Read more about
 • Public

  Leren met LEGO tijdens de Open Living Lab Days

  Klik hier om naar het artikel te gaan. 

  Read more about
 • Public

  De skillsgerichte ketenaanpak als fundament voor loopbaanpaden op de arbeidsmarkt

  Read more about
 • Collection (4)

  Video's en kennisclips Loopbaanpaden

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  Kenniscentrum House of Skills

  Public
  Read more about
 • Public

  HvA Publication 'Knowledge on the Streets'

  Travel along the rich learning environments of the AUAS (HvA) in and…

  Read more about
 • Collection (8)

  Living Labs (HvA)

  Public
  Read more about
 • Collection (0)

  Samensturing Huizen van de Wijk

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  De stad als lab

  Public
  Read more about
 • Public

  fieldlab Buurtcirkels

  Herstel en integratie van kwetsbare personen binnen de wijk

  Read more about
 • Public

  Transferpunt Zorg

  House of Skills zet zich in voor extra hulp in de zorg

  Read more about
 • Public

  Rapport Ondernemend Participeren vanuit de wijk

  Lessen over leren en verbinden op drie schaalniveaus

  Read more about
 • Public

  Het bajeskwartier

  Omvorming van de Bijlmerbajes tot een nieuwe stadswijk

  Read more about
 • Collection (3)

  Lectoraat Management van Cultuurverandering

  Public
  Read more about
 • Collection (0)

  Polderen met Kennis IV: Small Wins…

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Ondernemend Participeren

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  Buurtcirkels

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  Toekomstplannen Jongeren

  Public
  Read more about
 • Public

  Terugblik bijeenkomst Jongeren en (drugs)criminaliteit

  Op 6 februari vond in het Tuinstadhuis in Nieuw-West een bijeenkomst…

  Read more about
 • Collection (14)

  Living Labs

  Public
  Read more about
 • Public

  Moving Zuidoost

  Hoe kan de aantrekkelijkheid van de rand van de stad worden verhoogd voor…

  Read more about
 • Public

  fieldlab Ontwikkelbuurten

  Participatie centraal

  Read more about
 • Public

  Fieldlab Toekomstplannen Jongeren

  Coaching to the future

  Read more about
 • Public

  fieldlab Ondernemend participeren vanuit de wijk

  Werken aan een duurzame ondersteuningsstructuur voor kleinschalig…

  Read more about
 • Collection (8)

  Programma Actieve en Weerbare stad (HvA)

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  Fieldlab Zuidoost

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  Fieldlab Nieuw-West

  Public
  Read more about