Collection (1)

Fieldlab Zuidoost

Fieldlab Zuidoost is een kennisalliantie en partnerschap tussen de Hogeschool van Amsterdam, Zuidoost Partners en stadsdeel Zuidoost. Een initiatief dat is ontstaan vanuit het HvA speerpunt Urban Management en BOOT, de buurtwinkel voor onderwijs, onderzoek en talentontwikkeling.

More information

Bron en meer informatie: fieldab-zuidoost

Image credits

Icon image: Oude honingraat flats in de Bijlmer, foto van HvA website

Sort on: