Collection (8)

Living Labs (HvA)

Studenten van allerlei disciplines van de HvA komen elkaar tegen in de labs in de stad, waar zij samen met onderzoekers, ondernemers, professionals en buurtbewoners impact creëren voor aan de uitdagingen van dat gebied. Maak kennis met deze rijke leeromgevingen van de HvA!

de HvA heeft veel ervaring met het verzorgen van onderwijs in living labs in de stad. De eerste living labs waren de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) die in 2008 zijn opgericht. HvA Labs kun je beschrijven aan de hand van zes kenmerken. Deze geven met elkaar een beeld van de ambities en 'rijkheid' van deze innovatieve vorm van samenwerken. Je leest ze onder 'meer informatie'

More information

1. Lokale partners en netwerken

2. Fysieke locatie

3. Gedeelde uitdagingen

4. Kennisactiviteiten

5. Podium

6. Verbinders

Additional info

Image credits

Header image: Header HvA in de Stad

Icon image: Header HvA in de Stad

Sort on: