Article

Naschoolse activiteiten in West

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn volop bezig met het ontdekken van hun talenten en interesses. De ontwikkeling hiervan speelt zich niet alleen af tijdens schooluren. Scholen proberen, eventueel samen met welzijnsorganisaties, een brug te slaan tussen onderwijs en talentontwikkeling. Zij organiseren hiertoe naschoolse activiteiten (NSA). Stadsdeel West ondersteunt dergelijke NSA met de subsidieregeling Brede Talentontwikkeling (BTO).

Stadsdeel West vroeg Regioplan om inzicht te verschaffen in de manier waarop naschoolse activiteiten bijdragen aan talentontwikkeling van kinderen.

Media

Documents