Collection (35)

Platform31

Kennis- en netwerkorganisatie met ruim 300 partners: ministeries, provincies, steden, corporaties en marktpartijen. Verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken. Amsterdam werkt in G4 verband samen met Platform31.

More information

Chief Science Office is vanuit de gemeente Amsterdam lid van de G4 stuurgroep van Platform31 en doet het accountmanagement.

Bron en informatie over G4 en Platform31: website P31

Image credits

Icon image: Icon - Platform 31

Sort on: