Article

Robotisering en automatisering: gevolgen voor werk en opleiding binnen de gemeentelijke organisatie

Deze verkenning, naar de betekenis van digitalisering, automatisering en robotisering (R&A) binnen de gemeente Den Haag, laat om te beginnen zien dat R&A binnen de gemeente op dit moment drie verschijningsvormen kent. De eerste vorm, onder meer te vinden bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, is die van klantgerichte digitalisering. Doel is dat meer zaken online kunnen worden afgehandeld, bijvoorbeeld beschikkingen. De tweede vorm is die van meer data-gebaseerd werken om de effectiviteit van het beleid te vergroten of ten behoeve van business intelligence. Die vorm vind je binnen de Bestuursdienst, de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn en op corporate niveau. De derde vorm is de (eventuele) inzet van ‘robots’, bijvoorbeeld door de Dienst Stadsbeheer, zoals in de vorm van afvalcontainers met slimme sensoren, slimme onderhoudsapparatuur of drones.

Technologische ontwikkelingen vormen een belangrijke driver voor de automatiseringen en digitalisering binnen de gemeente. Maar de invloed van de veranderende, digitale samenleving met mondige burgers die steeds meer gewend zijn om 24/7 toegang te hebben tot informatie en op het moment dat het hen uitkomt hun zaken willen regelen, is ook een belangrijke factor. Daarnaast spelen veranderingen in gemeentelijke taken een rol, zoals de decentralisaties en de Omgevingswet. En tot slot doet de bezuinigingsopgave waarvoor de gemeente zich gesteld ziet een duit in het zakje: door inzet van R&A kan de gemeente kostenefficiënter opereren.

 

Auteurs Ruud Dorenbos en Lydia Sterrenberg

Verschijningsdatum februari 2017
Volledige PDF beschikbaar via website Platform31

Image credits

Icon image: Cover_R_A_gemeente-1520874541.JPG