Article

Hoe Mobility as a Service uitwerkt op verstedelijking

Heeft uw stad een goede MaaS-Print?

Mobiliteit zal de komende tijd fundamentele veranderingen ondergaan: de elektrische auto, duurzaam transport, autonoom rijden, nieuwe vormen van stadsdistributie en de elektrische fiets als alternatief voor de auto. Bij ‘Mobility as a Service’ (MaaS) wordt bezit ingeruild voor een gebruiksabonnement. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor het gebruik van stedelijke infrastructuur en mogelijk ook voor de inrichting en het ontwerp van de gebouwde omgeving.

Dit artikel brengt de kansen en knelpunten van MaaS in beeld. De essentie van het concept is eenvoudig: een dienstverlener biedt de reiziger een complete mobiliteitsdienst aan: betaalbaar vervoer van deur-tot-deur. In potentie kan MaaS leiden tot een CO2-reductie door een veel efficiëntere omgang met beschikbare capaciteit. Er bestaat echter ook een risico van uitsluiting van bepaalde groepen.

Dit artikel gaat dieper in op het concept Mobility as a Service en brengt een aantal (prille) initiatieven in beeld. In vier scenario’s schetsen we de consequenties die MaaS kan hebben op de ontwikkeling van de stad en verstedelijkingsopgaven.

 

Auteur Kees Machielse en Anne Heeger (Platform31)
Verschijningsdatum oktober 2017
Volledige PDF verkrijgbaar op website Platform31

Image credits

Icon image: MaaS-1506957069.jpg