Article

Handreiking voor gemeenten: Voorkomen door te verbinden

Hoe kunnen overbruggende initiatieven bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen?

Mensen met een sociaaleconomisch lagere positie komen vaak terecht in buurten en wijken met goedkope(re) huur- en koopwoningen. Vaak zijn dit migranten of Nederlanders met een migratieachtergrond. Deze diverse buurten kunnen te maken krijgen met sociale spanningen, wanneer bewoners niet met elkaar in contact komen, elkaar niet kennen of elkaar niet aan durven spreken op ongewenst gedrag.

Platform31 onderzocht welke rol burgerinitiatieven kunnen spelen in het overbruggen van verschillen tussen bewoners, laat zien wat wel en juist niet werkt bij dit type initiatieven en keek wat gemeenten kunnen doen om dit type initiatieven te stimuleren.

De 10 initiatieven die we hebben geselecteerd kunnen we zien als ‘overbruggende initiatieven’: initiatieven die er naar streven om verbinding tussen groepen van verschillende sociaal-culturele achtergronden te stimuleren.

 

Auteur Femke Bax en Darko Lagunas
Verschijningsdatum Januari 2017
Volledige PDF beschikbaar via website Platform31

Image credits

Icon image: voorkant_voorkomen_door_te_verbinden-1520874356.PNG