Article

Boek ONGEKEND.ZEEDIJK

Experimenteel kunstproject in aanloop naar Amsterdam 750

Wij, drie trainees van de Gemeente Amsterdam, geloven in de meerwaarde van co-creatie en de verbindende kracht van verhalen en kunst; een kracht waardoor je buiten je bubbel beweegt en die maakt dat je jezelf kunt herkennen in het verhaal van een ander persoon, of dat een vreemde plek vertrouwd gaat voelen. ONGEKEND.ZEEDIJK is een pilotproject om te ondervinden hoe een co-creatief verhalen- en kunstproject voor meer verbinding in de stad kan zorgen, en welke rol de gemeente hierin kan innemen. Een experiment om als gemeente niet alleen een faciliterende rol in te nemen, zoals nu nog vaak gebeurt, maar een aanjagende en initiërende rol, waarin de samenwerking wordt gezocht met de experts waar de stad vol mee zit: bewoners, ondernemers, bedrijven en instellingen.

Het eerste gedeelte van de publicatie gaat over het pilotproject ONGEKEND.ZEEDIJK, het tweede gedeelte over de ONGEKEND. co-creatie werkwijze voor de gemeente die wij aan de hand hiervan ontwikkeld hebben.

Om te laten zien wat de meerwaarde is voor de gemeente om deze actieve houding in te nemen in co-creatie projecten, willen we graag onze lessen en inzichten delen. Deze publicatie is dan ook meer dan een overzicht van de successen. Het is een transparant verslag van een leerzaam project. Onze grootste les? Duik de buurten in, leer mensen kennen, luister goed en werk samen met mensen en partijen in de buurt. De meerwaarde is evident.

Auteur: Ravenna Westerhout

Additional info

Image credits

Header image: ONGEKEND.ZEEDIJK Campagnebeeld Eveline Renaud

Icon image: ONGEKEND.ZEEDIJK.JPG

Media

Documents