Artikel

Impactscan Gemeentelijk Vastgoed

Materiaalstromen voor het onderhoud en de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed

Voor deze analyse zijn de materialen in kaart gebracht die nodig zijn voor het onderhoud en verduurzamen van 67 projecten van de gemeentelijke portefeuille, waarvan voor 27 projecten tevens verduurzamingsmaatregelen mee zijn genomen. Dit is in lijn met de ambities voor de Amsterdamse circulaire economie.

 

Dit representeert 10% van de totale opgave (650 onderhoudsprojecten) tot 2033 en werd door experts binnen de gemeente aangekaart als representatief sample. De in- en uitstromende materialen zijn gevisualiseerd in afbeelding 1. Voor het onderhoud en het verduurzamen van deze panden gebruikt de gemeente Amsterdam de komende 10 jaar 8,8 miljoen kg, waarbij zand, electronica en isolatiemateriaal de drie grootste materiaalstromen zijn.

De Milieukostenindicatorwaarde (MKI) betreft 3,6 miljoen euro (zie pagina 9 voor meer uitleg over MKI). Van al deze materialen wordt 49% toegepast voor het onderhoud van de eigen huisvesting, terwijl het aandeel in de MKIwaarde voor onderhoud en verduurzaming van de eigen huisvesting 69% bedraagt. Van alle impact wordt meer dan de helft (51%) veroorzaakt voor het verduurzamen van het vastgoed (conform Investeringsplan, scenario 1B). PV-panelen zijn daarbij de meest impactvolle activiteit (46,7%).
Indien alle vrijkomende producten (in het theoretische scenario) 1-op-1 hergebruikt zouden worden, kunnen uitstromende materialen 30% van de instromende materialen vervangen. Dit toont aan dat vanuit circulaire ambities van onder andere de Rijksoverheid (50% minder primair materiaalgebruik in 2030 t.o.v. 1990) er naast hoogwaardig hergebruik, om het primair materiaalgebruik omlaag te brengen, ook naar andere duurzaamheidsstrategieën moet worden gekeken, zoals het scheiden van materialen op de bouwplaats, verlengen van de levensduur en het koppelen van de Nationale  Milieudatabase aan

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam - afdeling vastgoed

Uitgevoerd door:

PLANON.

Media

Documenten