Collectie (2)

Re-StORe

In deze collectie vindt u de projectbeschrijving en twee rapporten van het Re-StORe-project.

Re-StORe richt zich op de hele keten van inzameling, verwerking en valorisatie en kijkt naar twee specifieke verwerkingstechnologieën voor stedelijk organisch afval: compostering en biovergisting. Onderzocht wordt welke duurzaamheidsindicatoren doorslaggevend zijn om keuzes te maken en oplossingen te ontwerpen en hoe duurzaamheidseffecten in de praktijk meetbaar kunnen worden gemaakt. Re-StORe volgt vijf bestaande cases, onderzoekt welke waarde gecreëerd wordt en hoe veranderingen in het ontwerp (technisch en organisatorisch) deze waarde kunnen beïnvloeden. Kennis uit de cases wordt gebruikt voor onderzoek naar ontwerpregels voor afvalsystemen: op welke schaal? En welke acteurs? Welke partnerschappen? Welke impact hebben de systemen op economisch, ecologisch en sociaal gebied?

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Re-StORe Project-Canva.png

Sorteren op: