Artikel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen rapport - Deelnemingen

Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 20 april 2023

Dit hoofdstuk is gewijd aan de inspanningen van de Amsterdamse deelnemingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO wordt gekenmerkt door het creëren van waarde op langere termijn op drie verschillende vlakken: financieel-economisch, ecologisch en sociaal. Het gaat om het vinden van een goede balans tussen groei, duurzaamheid en sociale factoren. Bij MVO laat een onderneming zich leiden door de resultaten op elk van deze dimensies.

Behandeld in Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 20 april 2023

Behandelend ambtenaar: DMC/Deelnemingen, Chris Meulmeester,  c.meulmeester@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

Aanvullende informatie

Media

Documenten