Artikel

Nut en Noodzaak extra wind op land in 2030-2050

Gemeenteraad 7 juni 2023

Conclusies nieuw rapport: plaatsing windturbines in Amsterdam lijkt geen noodzaak voor behalen klimaatdoelen.

Rapport: Nederland heeft de doelstelling om zijn uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55% terug te brengen ten opzichte van 1990. In 2050 moet Nederland helemaal klimaat-neutraal zijn. In een klimaatneutraal energiesysteem wordt uitsluitend gebruik gemaakt van CO2-vrije energiebronnen. Om deze doelen te behalen is een forse toename van de productie van CO2-vrije energie noodzakelijk. Hernieuwbare elektriciteitsproductie op land, in de vorm van windmolens op land en zonneparken, dragen flink bij aan het verduurzamen van de Nederlandse elektriciteitsproductie. Op dit moment wordt ruim 10% van de Nederlandse elektriciteitsvraag met deze bronnen geproduceerd (PBL, 2022). Maar door de snelle uitrol van windparken op zee en zon op dak ontstaat de vraag of extra windmolens op land en zonneparken, boven op de doelstelling van 35 TWh vanuit de RES, noodzakelijk zijn voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Of dat de verhoogde klimaatdoelstelling voor 2030 en de klimaatdoelstelling voor 2050 ook behaald kunnen worden zonder verdere groei van deze energiebronnen. Het doel van dit onderzoek is om een beeld te schetsen op welke wijze de 2030- en 2050- doelen gehaald kunnen worden, met en zonder extra wind op land en zonneparken. En om de afwegingen tussen de verschillende energiebronnen in kaart te brengen.

 

Behandeld in Gemeenteraad 7 juni 2023 en Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 13 april 2023

Voor meer informatie/voordracht Commissie klik hier 

Voor meer informatie Gemeenteraad klik hier 

Bron:

Joeri Vendrik, Heleen Groenewegen, Frans Rooijers
Delft, CE Delft, februari 2023


Energievoorziening / Duurzame energie / Toekomst / Scenario’s / Kosten / Baten / Locaties / Effecten /Klimaatneutraal

Opdrachtgever: Stichting Windalarm, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)
Alle openbare publicaties van CE Delft zijn verkrijgbaar via
www.ce.nl
Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij de projectleider Joeri Vendrik (CE Delft)

© copyright, CE Delft, Delft

Aanvullende informatie

Media

Documenten