Collectie (0)

EduCoach

Al sinds 2013 ondersteunen studenten Toegepaste Psychologie en studenten Social Work van de Hogeschool van Amsterdam cursisten in de Nederlandse taal en hun inburgering. Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde om goed deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Amsterdam wil alle Amsterdammers in staat te stellen hun leven lang naar vermogen deel te nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. Goed taalonderwijs staat aan de basis van die ambitie. De EduCoaches zorgen ervoor dat de taalcursisten de taal niet alleen in de les oefenen maar ook buiten de lessen de taal kunnen toepassen. Dat is leuk en leerzaam!

Meer informatie

Het belang van taal

Dit jaar is voor de tiende keer het project EduCoach van start gegaan! Al sinds 2013 ondersteunen studenten Toegepaste Psychologie en studenten Social Work van de Hogeschool van Amsterdam cursisten in de Nederlandse taal en hun inburgering. Twee derdejaars stagiairs – ofwel studentcoördinatoeren – sturen deze studenten aan.

Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde om goed deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Van de Amsterdamse beroepsbevolking zijn ongeveer 100.000 mensen onvoldoende taalvaardig. Amsterdam wil alle Amsterdammers in staat stellen hun leven lang naar vermogen deel te nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. Goed taalonderwijs staat aan de basis van die ambitie. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen. 

Taalcursussen EduCoach

Daarom biedt de gemeente Amsterdam taalcursussen aan voor Amsterdammers die een taalbehoefte hebben. Tijdens deze cursus wordt er aan de taalvaardigheid gewerkt. Het blijft echter een uitdaging om de taal ook buiten de lessen toe te passen. De EduCoaches hebben daarom in het project EduCoach de volgende doelen:

  • Het stimuleren van taalcursisten om buiten de klas activiteiten te ondernemen. Dit om zo meer in contact te komen met de Nederlandse taal;
  • Het waarborgen van de individuele aandacht en ondersteuning van taalcursisten;
  • Het bevorderen van de participatie en integratie van de cursisten in het algemeen. 

Tijdens de lessen ondersteunen de EduCoaches de taaldocenten maar observeren ze ook waar behoeften liggen voor activiteiten buiten de lessen. De EduCoaches organiseren vervolgens deze activiteiten en motiveren daarmee de taalcursisten de taal buiten de les toe te passen.

EduCoach

Tienjarig jubileum

Het is tijd voor een feestje, want dit is het tiende jaar van project EduCoach! De studentcoördinatoren zullen een jubileum organiseren voor alle betrokkenen die de afgelopen tien jaar hebben meegewerkt aan project EduCoach! 

 

Bekijk ook onderstaande film om een impressie te krijgen van EduCoach:

Bekijk deze video extern op: Vimeo

Vijftig eerstejaars studenten Toegepaste Psychologie ondersteunen vier uur per week cursisten in de Nederlandse taal en hun inburgering. Ze helpen docenten bij het bevorderen van de participatie en integratie van de cursisten. Twee derdejaars stagiaires sturen de eerstejaars studenten aan en coördineren het project. In deze film zie je wat dit project inhoudt en hoe studenten het ervaren!

 

Wil je meer weten over het project EduCoach? 

Neem contact op met projectcoördinator Maya:

  • Maya van de Ven
    maya@academievandestad.nl
    06 1554 4334

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: EduCoach

Icon afbeelding: EduCoach

Sorteren op: