Collectie (0)

DigiCoach

In het project Digicoach coacht een team van studenten bewoners in Amsterdam-West in digitale vaardigheden. Onze wereld wordt steeds meer digitaal en niet iedereen kan deze snelle verandering bijbenen. En dat leidt tot allerlei ongemakken. Want wat doe je als je bankzaken niet meer kan regelen? Of als het niet lukt om belangrijke informatie op te zoeken? Vervreemding van de digitale wereld, zorgt op termijn voor vervreemding van de maatschappij. Onze digicoaches zorgen ervoor dat dit niet gebeurt!

Meer informatie

Het ontstaan van project Digicoach

Door middel van groeps- en individuele coaching waarin de behoeften van de deelnemers centraal staan helpen we bewoners in Amsterdam-West wegwijs te worden in de digitale wereld. In januari 2018 onderzochten studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar de behoeften van mensen met een digitale achterstand liggen. En wat is gebleken? Laagdrempelige coaching vanuit een vertrouwde omgeving en met een vast, vertrouwd gezicht werkt het beste. Er daarnaast moet er ruimte zijn mensen één-op-één te coachen. En zo geschiedde het project Digicoach!

 

De digilessen

Een team stagiairs van verschillende studierichtingen coacht groepen mensen bij hun digitale vaardigheden. Deze groepen bestaan vooral uit mensen met een migrantenachtergrond en uit ouderen. De lessen verschillen per groep en per persoon: het is maar net waar behoefte aan is. Dit gaat van het installeren van apps tot aan het omgaan met e-mailprogramma’s en alles ertussen. De jongerejaars studenten worden aangestuurd door twee ouderejaars studenten – ook wel studentcoördinatoren genoemd. Zij werken bij ons op kantoor en doen dit in het kader van hun stage. 

Digi actie

Onze digicoaches in actie!

 

Digicoach anno 2023

Wij blijven onze projecten altijd doorontwikkelen. Zo richten we ons dit jaar ook op het opzetten van DigiTafels voor inloop-vragen, is er de mogelijkheid voor een-op-een coaching bij specifieke vragen en voeren we dit project voor de tweede keer uit als samenwerking met Combiwel

Eindbijeenkomst

Zo’n 100 deelnemers behaalden vorig jaar hun diploma voor de digicursus. We vierden het tijdens de feestelijke eindbijeenkomst.

 

Omroep Max Digicoaches

Veel ouderen en andere groepen in de samenleving hebben moeite met meekomen in de digitale maatschappij. Om dit probleem te belichten, maakte Omroep Max hier een item over. In het kader van de uitzending werd ook een bezoek gebracht aan één van onze Digicoaches locaties, waar de coaches en deelnemers werden geïnterviewd. Bekijk de uitzending hier.

Digiles

Onze digicoaches in actie!

 

Meer weten over ons project?

Het project Digicoach is continu in ontwikkeling. Heb je zelf ideeën of wil je meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met Amy Renckens, via amy@academievandestad.nl of 06 1541 7570.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Eindbijeenkomst

Icon afbeelding: Eindbijeenkomst

Sorteren op: