Artikel

Tech Radar 2022

Gemeenteraad 25 januari 2023

Voor u ligt de eerste Tech Radar 2022, een verkenning van technologische
ontwikkelingen in 2022. Op verzoek van de gemeenteraad geeft deze jaarlijkse
publicatie een overzicht van de belangrijkste technologische ontwikkelingen, gezien
vanuit gemeente perspectief. Deze verkenning geeft raadsleden, College van B&W,
beleidsmakers en andere geïnteresseerden kennis over nieuwe technologieën en
de bijkomende kansen en bedreigen, zodat er proactief kan worden gereageerd
op technologische ontwikkelingen.

Behandeld in Gemeenteraad 26 januari 2023 en Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 15 december 2022

Behandelend ambtenaar: Digitalisering en Innovatie, Paul Bontenbal, paul.bontenbal@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten