Artikel

Eindrapport Resilio - Nieuw land op het dak

Gemeenteraad 15 februari 2023

RESILIO komt voort uit de bestuursopdracht klimaatadaptatie. De uitdaging ligt er in alle vormen
van weersextremen, dus in het omgaan met droogte en hitte en de impact van de zeespiegelstijging
op de gemeentelijke waterhuishouding en de assets in de stad. Door het aanhaken hiervan op
ruimtelijk beleid, gebiedsontwikkeling, uitvoeringsagenda's, duurzaamheidsprogramma's, bouw,
assetmanagement en onderhoud creëren we een nieuw normaal voor de stad.

Behandeld in Gemeenteraad 15 februari 2023,  Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 12 januari 2023, 8 december 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Marije Schuurman, marije.schuurman@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier

Bron:

RESILIO, ‘Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops’,
is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, MetroPolder

Company, Rooftop Revolution, Hogeschool van Amsterdam (HvA), Vrije

Universiteit Amsterdam (VU), Stadgenoot, de Alliantie en Lieven de Key.


Redacteuren: Age Niels Holstein, Wieke Braat, Joyce Langewen


Aanvullende informatie

Media

Documenten