Artikel

ROB-publicatie over gezagwaardigheid van Openbaar Bestuur

Gemeenteraad 1 december 2022

De ROB-publicatie Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur.
Overheid moet gezag herwinnen. Het gezag van de overheid is noodzakelijk voor de aanpak van urgente
vraagstukken en langlopende beleidsopgaven. Dit gezag staat echter onder druk. De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert daarom te investeren in de bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid van de overheid en presenteert een agenda voor het herwinnen van gezag. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het eerste exemplaar van Gezag herwinnen in ontvangst genomen. Graag bieden wij u deze publicatie hierbij aan. Indien u liever een gedrukte versie ontvangt dan kunt u deze kosteloos aanvragen via info@raadopenbaarbestuur.nl.
Rien Fraanje,
Secretaris-directeur.

Behandeld in Gemeenteraad 1 december 2022

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

De raad voor het openbaar bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB
adviseert – gevraagd of op eigen initiatief – over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en de beleids­
matige aspecten van financiële verhoudin­gen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat.

E info@raadopenbaarbestuur.nl
www.raadopenbaarbestuur.nl
@Raad_ROB

Aanvullende informatie

Media

Documenten