Artikel

Cluster Energie Strategie NZKG 2022 september

Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 17 november 2022

In de Cluster Energie Strategie van het Noordzeekanaalgebied 2022 (CES NZKG 2022) staat de
strategie beschreven waarmee de industrie en de betrokken overheden in het Noordzeekanaalgebied
(NZKG) de industrie verduurzamen en de klimaatdoelen behalen. Het rapport volgt op de eerste CES
NZKG 2021 en de actualisatie naar aanleiding van de koerswijziging van Tata Steel (TSN) in januari 2022.

Behandeld in Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 17 november 2022, 27 oktober 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Pascal Hament, p.hament@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

BESTUURSPLATFORM ENERGIETRANSITIE NOORDZEEKANAALGEBIED

Aanvullende informatie

Media

Documenten