Artikel

Betrek de buurt bij uw initiatieven

Commissie Ruimtelijke Ordening 7 december 2022

Deze participatiehandreiking is bedoeld voor iedereen die een idee of plan heeft dat gevolgen heeft voor de wijk of buurt. Om dit soort initiatieven te laten slagen is het belangrijk dat u personen of organisaties hierbij vroegtijdig betrekt. Dit heet participatie. Deze participatiehandreiking is geschreven om u te helpen bij dit proces. U kunt bij elk initiatief dat gevolgen heeft voor de wijk of buurt – vrijwillig – participatie organiseren. Voor sommige initiatieven gelden er echter wettelijke regels over partici­patie. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor uw initiatief, moet u volgens de wet aangeven op welke manier u participatie hebt georganiseerd. Hoe u dat doet staat ook vermeld in deze participatiehandreiking.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 7 december 2022 en 16 november en 26 oktober 2022

Behandelend ambtenaar: Afdeling RAP (VTH stadsdelen), Pieter Bes, p.bes@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten