Artikel

Quickscan deelnemingen 2022 - vervolg AEB raadsenquete

Gemeenteraad 9 november 2022

Onderwerpen ten behoeve van quickscan:
– Expliciteren van het publiek belang van deelnemingen.
– Operationaliseren sturing, maatstaven, verantwoordelijkheden.
– Onderzoeken van de financiële stromen.
– Toets op bedrijfsvoering bij signalen van falende bedrijfsprocessen.
– Analyse van aanwezige kennis en ervaring

Behandeld in Gemeenteraad 9 november 2022 en Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 29 september 2022

Behandelend ambtenaar: DMC Deelnemingen, Peter van Kessel, Peter.van.Kessel@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht raad klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten