Artikel

Voortgangsrapportage Amsterdam750

Commissie Algemene Zaken 8 september 2022

De eerste halfjaarlijkse rapportage over de voorbereiding van het 750-jarige bestaan van Amsterdam in 2025.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 8 september 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Communicatie, Angelique Danenberg, a.danenberg@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Aanvullende informatie

Media

Documenten