Artikel

Infographic Amsterdamse Bos - Duurzaam op orde

Gemeenteraad 6 oktober 2022

Het Bosplan 2020 – 2030 is in februari 2021 aangenomen door de gemeenteraad van Amsterdam
en besproken in het college en de gemeenteraad van Amstelveen. Onderdeel van het Bosplan is de
actie het beheer en onderhoud van het Bos duurzaam op orde te brengen. Dit is opgepakt met de
bestuursopdracht Amsterdamse Bos duurzaam op orde (15 juni 2021).

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 1 september 2022

Gemeenteraad 6 oktober 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Sport en Bos, Elvira Vreeswijk, e.vreeswijk@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten