Artikel

De Betrouwbare Gemeente

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

Wrijving en glans in de stad (2021). Deze verkenning geeft inzicht in wat polarisatie is en wat
de belangrijkste oorzaken en gevolgen zijn. Daarnaast beschrijft deze verkenning hoe polarisatie
zich uit in de stad en geeft het een beeld van scheidslijnen, polariserende krachten en conflicten
die zich manifesteren in de stad of onder de oppervlakte lijken te broeien en handvatten voor hoe
hier naar te kijken en mee om te gaan. Ook is er aandacht voor de dynamiek in de stadsdelen: welke
overeenkomsten en verschillen zijn er in uitingen van polarisatie. Een belangrijke uitkomst van deze
verkenning is de toename van zogeheten ‘verticale polarisatie’ tussen burgers en publieke/ politieke
institutieDe betrouwbare gemeente (2022). Deze verkenning maakt inzichtelijk hoe het vertrouwen van
Amsterdammers in de overheid zich ontwikkelt en wat de gemeente kan doen om voor burgers een
betrouwbare lokale overheid te zijn.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni en 9 juni 2022

Behandelend ambtenaar:Bestuurs- en Management Advisering, Stedelijk Strategieteam, Merel Molenkamp,
m.molenkamp@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten