Artikel

Hoe werkt de MRA?

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.

De metropoolregio omvat een gevarieerd gebied en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Beemster tot Haarlemmermeer. De regio beschikt onder meer over twee luchthavens, zeehavens, het financiële centrum van Nederland, de bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en clusters van creatieve bedrijven. Daarnaast kenmerkt de regio zich door tal van aantrekkelijke historische steden en een grote landschappelijke variëteit.

In april 2020 is de MRA Agenda 2020-2024 gelanceerd. Deze agenda is de inhoudelijke basis van de samenwerking in de regio. Nieuw in deze agenda 2.0 zijn, ten opzichte van de MRA Agenda 2016-2020, de twee leidende principes ‘toekomstbestendig’ en ‘evenwichtig’. Dit is uitgewerkt in vier bestuurlijke opdrachten: over het verder versterken van de samenwerking en het realiseren van een veerkrachtige, inclusieve en schone economie. En over bouwen voor de woningbehoefte, met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken en tempo maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem. In deze agenda is gekozen voor een programmatische benadering, met zogenoemde ‘uitvoeringslijnen’ die uit de bestuurlijke opdrachten voortvloeien. De uitvoeringslijnen krijgen bestuurlijke trekkers en worden geformuleerd in te behalen resultaten. Daarmee wordt ruimte en flexibiliteit gelaten voor de manier waarop de ambities worden gerealiseerd.

Samenwerkingsafspraken

In 2021 is gewerkt aan nieuwe Samenwerkingsafspraken in de MRA. Tijdens het evenement State of the Region op 10 december 2021 is hier feestelijk bij stilgestaan.

Op 15 oktober 2021 presenteerde de zogenoemde Transitiecommissie na een lang en intensief proces de definitieve nieuwe Samenwerkingsafspraken voor vaststelling in de colleges van de 35 MRA-deelnemers.

– Lees hier de aanbiedingsbrief van de Transitiecommissie

– Hier vindt u de definitieve Samenwerkingsafspraken

– Bekijk hier de Nota van Beantwoording naar aanleiding van de ingekomen wensen en opvattingen

Verantwoording begroting

 MRA Verantwoording 2017
 MRA Verantwoording herbestemd overschot 2017
 MRA Verantwoording 2018
 MRA Verantwoording 2019 – concept

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: f8pmlQf9_400x400.jpg