Artikel

Voortgangsrapportage PHKG 2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Sinds 2016 werken zorgaanbieders, woningcorporaties en de gemeente Amsterdam
samen in het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen (PHKG). De hoofddoelstelling
van het programma is woonoplossingen realiseren voor mensen in een kwetsbare situatie
met een urgent woonprobleem, die (op termijn) in staat zijn zelfstandig te wonen.
Het streven is mensen binnen drie maanden een passende woonruimte te bieden.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Jeroen Montauban, j.montauban@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Het programma Huisvesting Kwetsbare
Groepen is een samenwerking van de

Gemeente Amsterdam (Wonen, WPI, OJZ,

G & O en stadsdelen) met woningcorporaties

en zorgpartijen.

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten