Artikel

Raadsrapportage Ontwikkelbuurten 2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

De kern van de Ontwikkelbuurtenaanpak is dat we investeren in de buurten die dat het hardst nodig
hebben, zodat bewoners er prettiger en beter kunnen wonen, leven en spelen. Dat doen we met
behulp van (grote en kleine) projecten, plannen voor de lange termijn en het focussen van beleid in nauwe samenwerking met bewoners. Dat is de ontwikkelbuurtenaanpak in een notendop. Niet alle buurten in Amsterdam hebben in gelijke mate kunnen profiteren van de groei die de stad de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Het verschilt van buurt tot buurt wat er nodig is om het tij te keren. Daarom kijken we wat elke buurt exact nodig heeft en passen we onze inzet daarop aan. Dit is de kracht van deze aanpak: 4 jaar lang met, door en voor bewoners, integraal en gebiedsgericht. De afgelopen jaren hebben bewoners al veel kunnen merken van de veranderingen in hun buurten. In 2021 hebben we op meerdere terreinen de aanpak op volle kracht doorgezet.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen – Ben Hendriks, ben.hendriks@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten