Artikel

Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035

Gemeenteraad 29 mei 2024

Het elektriciteitsnet van Amsterdam moet de komende decennia aanzienlijk worden verzwaard. Dat vraagt ingrijpende aanpassingen: op 23 locaties worden 29 nieuwe onderstations aangelegd, met bijbehorende kabelverbindingen. En ook 12 bestaande onderstations worden ingrijpend verzwaard. Hoe, waar en wanneer de aanpassingen kunnen plaatsvinden, staat beschreven in dit ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’.

Protocol met het proces om te komen tot onderstations.

Dit protocol beschrijft een versnelde ruimtelijke inpassing en samenhang met de bestemmingsplanprocedure. Het is een handleiding en stappenplan voor projectmanagers van de gemeente Amsterdam, TenneT, Liander, en de haven van Amsterdam.

Behandeld in Behandeld in Gemeenteraad 29 mei 2024, Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie  11 april 2024, 14 maart 2024, Ruimtelijke Ordening 1 februari 2023, Gemeenteraad 26 januari 2023, Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Naut Loots programmanager EVA,  n.loots@amsterdam.nl

 

Voor meer informatie/voordracht commissie klik  hier

Voor meer informatie/voordracht raad klik hier

Voor vragen: stroom@amsterdam.nl 

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten