Artikel

Stedelijk beleidskader horeca en terrassen

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Met de groei van de stad in aantal bewoners en bezoekers is ook het aantal horecavestigingen
toegenomen. De wensen van de horecabezoekers zijn veranderd en er ontstaan steeds nieuwe
concepten die een uitstraling naar de omgeving hebben. Er is altijd een zorgvuldige afweging of
horeca passend is op een locatie. Maar we hebben gemerkt dat het (ruimtelijk) beleid dat daar-
over in het verleden is opgesteld niet meer aansluit bij de huidige praktijk en niet flexibel genoeg
is om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Ook zijn er verschillen tussen de stadsdelen
in aanduidingen bestemmingsplancategorieën, in typeaanduidingen voor horecabedrijven in de
exploitatievergunning en in het (stadsdeel)beleid op verschillende onderwerpen. Dit leidt ertoe
dat niet in alle gelijke gevallen dezelfde regels worden gehanteerd

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022 en 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Elsbeth Boer (OOV),elsbeth.boer@amsterdam.nl Robbert Leenstra (R&D), r.leenstra@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten