Collectie (2)

Buiksloterham Integrated Energy System

BIES

Omdat de traditionele energievoorziening niet meer voldoende is, moet er zo snel mogelijk zoveel mogelijk hernieuwbare energie gebruikt worden. Dit nieuwe energiesysteem moet flexibel zijn, en gebruik maken van lokale bronnen. De benodigde flexibiliteit van het nieuwe energiesysteem heeft te maken met het veranderende vraag en aanbod door het gebruik van zonne- en windenergie en de dalende energievraag van de nieuwbouw. BIES is uitgevoerd met het doel kansrijke varianten voor een flexibel en geïntegreerd energiesysteem voor woon- en werkgebieden te ontwikkelen. Zowel technische als systemische randvoorwaarden zijn daarin betrokken, net als welkome innovaties van producten en diensten die aan dergelijke systemen bij kunnen dragen. Testcase is Buiksloterham in Amsterdam Noord: een hoogstedelijke ontwikkelingslocatie.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Buiksloterham Schoonschip.JPG

Icon afbeelding: Republica, Buiksloterham

Sorteren op: