Artikel

Waterstrategie 2022-2026 Zuidas

Commissie Ruimtelijke Ordening/MLW 9/10 februari 2022

Samen werken aan water op Zuidas. De werkgroep Water Zuidas is dé plek waar watervraagstukken rond de ontwikkeling van Zuidas en Zuidasdok integraal besproken worden. Het borgt een efficiënte wijze van afstemmen op het overkoepelende schaalniveau van de Zuidas. Door de ontwikkeling van de Zuidas in projectmatig werkende deelgebieden is het risico aanwezig op onvoldoende afstemming tussen de gebieden en suboptimale uitwerkingen. Wateropgaven worden niet doorgeschoven; door op het niveau van de Zuidas als geheel de deelplannen te beoordelen, wordt dat risico beheerst. Daarbij kan ook beter (dan bij beoordeling van individuele plannen) integraal worden beoordeeld op de verwevenheid van het oppervlakte watersysteem, regenwater, grondwater en waterkeringen. In de werkgroep Water Zuidas wordt samengewerkt door Projectmanagers en adviseurs van gemeente Amsterdam,adviseurs van Waternet/waterschap AGV en medewerkers van de Zuidasdok-organisatie.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 9 februari 2022 en Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water 10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Zuidas, Tom van Es (programmamanager Duurzaamheid), tom.es@amsterdam.nl,Martine van der Beek, m.van.der.beek@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Auteurs: Tom van Es, Wijbrand Sommer, Vera de Jong, Lana Dördregter, Marjes ter Schegget, Martine van der Beek (Zuidas) en Kasper Spaan, Douwe de Voogt, Torben Tijms (Waternet/AGV)

Aanvullende informatie

Media

Documenten