Artikel

Natuurinclusief Bouwen

Commissie Wonen en Bouwen/RO 9 februari 2022

Mei 2018 is het Handboek natuurinclusief bouwen en ontwerpen https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/brochure_nibeo-definitief-web02_1_voor stedenbouwers, ontwerpers, architecten, landschapsarchitecten en ontwikkelaars uitgebracht. In dit handboek staan twintig ideeën/maatregelen die kunnen worden toegepast voor het natuurinclusief ontwerpen van gebouwen en van de openbare ruimte. Gebouwen bieden veel kansen om de biodiversiteit van Amsterdam te vergroten. Door relatief simpele en goedkope ingrepen toe te passen kunnen gebouwen een volwaardige plaats innemen in het stedelijk ecosysteem. Denk aan nestplaatsen voor vogels of vleermuizen, groene daken of gevels. Natuurinclusief bouwen zorgt daarmee voor een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Ook de (openbare) onbebouwde ruimte kan zodanig worden ingericht dat deze hieraan een bijdrage levert.

Behandeld in Commissie Wonen en Bouwen en Ruimtelijke Ordening 9 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Grond en Ontwikkeling, Bob Mantel, b.mantel@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Externe adviseurs (architecten) hebben positief geadviseerd op de haalbaarheid van de door het college vastgestelde drempelwaarde van 30 punten conform het Amsterdamse puntensysteem voor natuurinclusief bouwen.

Auteur:

Ruimte & duurzaamheid, Gemeente Amsterdam

Anneke Blokker, Geert Timmermans

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten