Artikel

Notitie Middengroepen in Amsterdam

Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

De middengroepen in Amsterdam zijn voor het grootste deel zelfredzame huishoudens en werknemers. Voor delen van de middengroepen zijn er wel uitdagingen op de woningmarkt en arbeidsmarkt die gevolgen kunnen hebben voor hun financiële positie, kwaliteit van leven en perspectief voor de toekomst. Daarnaast hebben deze uitdagingen ook gevolgen voor de maatschappelijke basis, de economie en de toekomst van de stad. De middengroepen of middenklasse als algemeen begrip bieden echter onvoldoende houvast voor effectief beleid om deze uitdagingen te adresseren. Daarom hanteert deze notitie verschillende definiëringen op basis van inkomen, opleiding, beroep of huishoudsamenstelling. Het gebruik van een bepaalde definitie is afhankelijk van het te adresseren vraagstuk.

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken en Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water 10 februari 2022 en Commissie Bouwen en Wonen 9 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Bestuurs- en Management Advisering (BMA) – Stedelijk Strategieteam – Merel Molenkamp –directiesecretariaatbma@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten