Artikel

Eindcongres Red Flags

Criminele inmenging zien en aanpakken

Met een digitaal congres op 6 december sloten we het RAAK-mkb onderzoeksproject Red flags bij criminele inmenging af.

Vanaf november 2019 gingen we met hogescholen, gemeenten, ondernemersverbanden en een groep ondernemingen op zoek naar praktische kennis en tools om bedrijven op bedrijventerreinen weerbaarder te kunnen maken tegen criminele inmenging. Wat kun je zelf in je eigen bedrijf doen en hoe kunnen ondernemers onderling en in de wisselwerking met gemeente en politie bijdragen aan de aanpak van inmenging? Dit soort vragen stonden centraal.

We kijken terug op een mooie en geslaagde samenwerking. Alle input, gesprekken, verhalen, interviews, (digitale) bijeenkomsten, feedback, etc. uit de praktijk staan aan de basis van de verschillende eindproducten die we ontwikkelden. Hierbij een overzicht van eindproducten die gratis te zien/te downloaden zijn:

  • Alle tools die we in dit project opleveren (onder meer de signaallijst, bedrijfschecklists en de bedrijventerreinenscan criminele inmenging) vind je hier op deze pagina.
  • Achtergronden, bevindingen en best practices die we opdeden, hebben we samengevat in een
    digitaal magazine, bestaande uit essays die ook goed los te lezen zijn:
  • In de congresuitzending op 6 december hielden we een presentatie over criminele inmenging in het mkb en een tafelgesprek over dit thema. De uitzending kun je hier nakijken.

Bekijk deze video extern op: YouTube

Media

Een terugblik op het congres ‘criminele inmenging zien en aanpakken’