Collectie (3)

AID Handreiking bij Gronduitgifte, Gevels

Assisting Informed Design voor circulariteit

De AID (Assisting Informed Design) Handreiking bij Gronduitgifte – focust op de gevels van de te ontwikkelen gebouwen in deelgebied Amstelkwartier en ArenaPoort en heeft als doel de ambities van Gemeente Amsterdam te verduidelijken en concretiseren tijdens het gronduitgifte traject.

Meer informatie

Gemeente Amsterdam heeft zichzelf committeert aan verschillende ambities. Dit document tracht deze ambities te borgen met betrekking tot de gevels van de gebouwen in Gemeente Amsterdam.
De door Gemeente Amsterdam gestelde Ambities zijn terug te vinden in het document ‘Bouwstenen voor een nieuwe Strategie – Amsterdam Circulair’. Hieronder staan specifiek de ontwikkelrichtingen voor de bouw omschreven:
1. Stimuleer circulaire gebiedsontwikkeling met flexibele
bestemmingsplannen, klimaatbestendig bouwen en veerkrachtig
stedelijk ontwerp
2. Gebruik circulaire criteria in de gronduitgifte en aanbesteding van alle
bouw- en infrastructurele projecten en in de openbare ruimte
3. Bouw en maak gebruik van adaptieve en modulaire gebouwen
4. Opschalen van circulaire demontage en gescheiden inzameling
5. Gebruik hernieuwbare en secundaire bouwmaterialen
6. Stimuleer circulaire renovatie in de particuliere en sociale
woningbouw
Op basis van deze ambities zijn in samenwerking met Gemeente Amsterdam een aantal focusthema’s, die betrekking hebben op het gevelontwerp, geselecteerd, welke middels dit document verder geconcretiseerd worden. Verder heeft Gemeente Amsterdam met het oog op het gevel ontwerp een aantal andere focusthema’s geselecteerd welke niet direct gerelateerd zijn aan circulariteit zoals bovenstaande ambities. Echter gezien het belang van deze focusthema’s zijn deze ook opgenomen in dit document.

 

FRONTWISE FACADES
December 2019

 

Hieronder vinden jullie:

- AID handreiking  bij Gronduitgifte, Gevels

- AID handreiking  bij Gronduitgifte, Gevels: Onderdeel Circulariteit

- AID handreiking  bij Gronduitgifte, Gevels: Onderdeel Brandveiligheid

- Tender Tool, Circulaire Gevel

Afbeelding credits

Header afbeelding: cover AID01

Icon afbeelding: cover AID

Sorteren op: