Collectie (3)

Responsible AI Lab (HvA)

Hoe ziet verantwoorde AI eruit, die menselijke vermogens en vaardigheden vergroot en de samenleving ten goede komt? Het Responsible AI Lab bestudeert de technologie van AI en gaat de dialoog daarover aan. Het lab maakt Artificiële Intelligentie toegankelijk voor iedereen: inclusief en divers. Specifiek staan de publieke sector en de creatieve industrie centraal.

Meer informatie

AI en datagedreven technieken spelen een steeds grotere rol binnen het ontwerp en ontwikkelen van ICT, en daarmee ook binnen de opleidingen HBO-ICT en Communication and Multimedia Design van de Hogeschool van Amsterdam. Hierbij gaat het zowel om het verkrijgen van kennis over als inzicht in AI-technieken. Studenten leren de technologie van Kunstmatige Intelligentie in de praktijk toe te passen en daarbij kritisch te zijn. AI heeft immers impact op de samenleving en brengt ethische vragen voort.

In de communicatie- en mediasector (opleidingen Communicatie en Creative Business) wordt meer en meer gebruikgemaakt van data-analyse. Daardoor kunnen nieuws en advertenties gepersonaliseerd worden, en automatisch teksten en beelden worden toegevoegd. Ook hier spelen ethische vragen rond de (on)mogelijkheden van AI en data.

Binnen de mode-industrie (Amsterdam Fashion Institute) wordt AI zowel in het ontwerpproces als voor fabricage en logistiek toegepast. Dit verandert het werk van de ontwerper aanzienlijk.

AI-technieken zijn grotendeels ontwikkeld op basis van een beperkt aantal goed gedefinieerde vraagstukken en data sets. Het ontbreekt aan best practices en design patterns voor AI, bijvoorbeeld op het gebied van softwareontwikkeling. Het Responsible AI Lab focust zich voornamelijk op de bredere vraag hoe we zinvolle en bruikbare AI-applicaties kunnen ontwerpen.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: HvA Applied Artificial Intelligence

Icon afbeelding: Taken from https://www.smartcitiesworld.net/news/news/ai-algorithm-capable-of-multi-task-deep-learning-2419

Sorteren op: