Artikel

Buurtenquête Zuid 2021

Stadsdeel Zuid heeft in 2021 samen met de directie Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) weer een buurtenquête gehouden. Door de corona-crisis zijn er op dit moment veel minder spontane contacten / bijeenkomsten met bewoners. Door middel van de buurtenquête is het mogelijk dat zij hun mening naar de gemeente kunnen geven over hoe het met de buurt gaat. Nu is de participatie hiervoor erg beperkt. De resultaten zijn vergeleken met de buurtenquête uit 2016 met het oog op de nieuwe focusopgaven in stadsdeel Zuid voor de komende jaren.

De buurtenquête Zuid 2021 is uitgevoerd door OIS.

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten