Collectie (1)

8. Circulair slopen

In de huidige ‘lineaire’ bouwketen worden grondstoffen gewonnen, omgevormd tot bouwmaterialen en producten, gebruikt en aan het eind van de levensloop gesloopt en als afval beschouwd. Een model van ‘take-make-waste’. In dit model betekent het slopen van gebouwen aan het einde van de keten vooral een verlies van grondstoffen. Op zijn best een laagwaardige vorm van recycling voor materialen en een verlies van waarde. Circulair slopen wijkt af van traditioneel slopen door haar focus op het oogsten van materialen (en dus waardebehoud), in plaats van het verwijderen van een bouwwerk tegen zo laag mogelijke kosten binnen een strakke planning. Door tijd en ruimte te nemen om gebouwen te demonteren en stromen gescheiden te verwijderen en af te voeren, kan circulair slopen en hoogwaardig hergebruik een positieve bijdrage leveren aan een circulaire bouweconomie.

Meer informatie

_______________________________________________________________________________________

In deze collectie: 

  1. Een samenvattend artikel over circulair slopen (2021)
  2. Goede voorbeelden van de gemeente en andere partijen
  3. Een bibliotheek met meer informatie en rapporten

_______________________________________________________________________________________

Voor vragen, ideeën en constructieve feedback graag contact opnemen met:

Desirée Bernhardt

Senior beleidsadviseur circulaire economie (R&D)

📧 d.bernhardt@amsterdam.nl

_______________________________________________________________________________________

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner circulaire economie

Icon afbeelding: 08 Circulair slopen.jpg

Sorteren op: