Artikel

De stad als lab

Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm voor het opbouwen en verdiepen van coalities tussen gemeenten, burgers, onderzoekers en lokale ondernemers om te werk aan innovatieve lokale oplossingen. Deze oplossingen kunnen worden vastgelegd in strategische en/of frontline beleid en kunnen, idealiter, ook opgeschaald worden naar andere wijken. Maar hoe kunnen we het beste uitkomsten uit stadslabs meten, hoe houden we burgers geëngageerd en welke meerwaarde biedt een stadslab voor de burgers en gemeente. Het RAAK onderzoek De stad als lab onderzoekt dit de komende twee jaar.

In steden ontstaan steeds vaker coalities waarin professionals samen met burgers, onderzoekers en lokale ondernemers werken aan innovatieve lokale oplossingen. Stadslabs zijn hierbij een veel gebruikte werkvorm die tot mooie resultaten leiden en waarvan veel wordt verwacht. Daarbij gaat het om een gezamenlijke aanpak, waarin verschillende partijen experimenteren, cocreëren en testen in een levensechte omgeving. Maar ervaringen in de praktijk leren dat het samenwerken aan innovaties binnen een stadslab gepaard gaat met prangende vragen en lastige dilemma’s. Er bestaat onvoldoende duidelijkheid over de precieze uitwerking, er is onzekerheid over de meerwaarde voor betrokken professionals en hun organisaties en er zijn vragen over de (door)werking van gehanteerde lab-werkwijzen in de praktijk.

Met deze type vragen en dilemma’s gaat de Hogeschool van Amsterdam, samen met De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, en InHolland aan de slag. Dit tweejarige onderzoeksproject Stadslab RAAK wordt gesubsidieerd door NWO-SIA.

Werkwijze

De centrale onderzoeksvraag is ’op welke manier kunnen stadslabwerkwijzen worden vormgegeven en ingezet zodat deze bijdragen aan een betere omgang met complexe stedelijke opgaven?’ Hierbij wordt gekeken hoe samenwerking tussen verschillende partijen gestalte krijgt en hoe wordt omgegaan met de spanning tussen gelijkwaardige samenwerkingsrelaties in de stad tegen de achtergrond van meer traditionele vormen van bestuur en beleid.

Het project zal in 3 fases worden uitgevoerd:

  • Fase 1 regionale inventarisatie van living labs, duur: 6 maanden;
  • Fase 2 verdiepende actie-onderzoek in 8 stadslabs in de randstad, duur: 12 maanden;
  • Fase 3: het delen en verspreiden van bevindingen, duur: 6 maanden.

 

Partners

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: raoul-croes-4B80_XdNeho-unsplash.jpg