Artikel

Digitaal veiligheidsbeeld Amsterdam

Verkenning Digitaal Veilige stad

Deze verkenning levert een eerste Digitaal Veiligheidsbeeld voor Amsterdam; met de belangrijkste digitale dreigingen, en een verkenning naar de mogelijke effecten en weerbaarheid. Daaruit volgen vragen voor verdieping, en de noodzaak tot een Agenda Digitale Veiligheid te komen om Amsterdam zo digitaal veilig mogelijk te maken.

Tijdens een experttafel (27 mei 2019) zijn de eerste uitkomsten gevalideerd en verder aangevuld door de aanwezige (externe) experts. Daarnaast zijn de domeinexperts gevraagd om met oplossingen en aanbevelingen te komen om de Amsterdamse weerbaarheid te vergroten. Als logisch vervolg is op basis van het veiligheidsbeeld de Agenda Digitale Veiligheid opgesteld waarin de aanpak en acties in beschreven staan.

Disclaimer: dit document is gebaseerd op een verkenning die breed opgezet is en alleen (kwalitatief) gebruik heeft gemaakt van bestaand onderzoek en gesprekken met experts. Het veiligheidsbeeld zal met de start van de Agenda Digitale Veiligheid in de toekomst steeds verder verbeterd worden.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: veiligheidsbeeld.png

Media

Documenten