Artikel

De Zoönomische jaarcyclus

De Zoönomische Jaarcyclus is een methode die de ontwikkeling en groei van de gemeenschap van menselijk en niet-menselijk leven in de zoöp zowel leesbaar als uitvoerbaar maakt.

Elke Zoöp doorloopt jaarlijks een cyclus van 4 stappen: (1) Afbakenen, (2) Waarnemen, (3) Karakteriseren en (4) Interveniëren (meer hieronder). De eerste keer dat een Zoöp dit doet, vormt een nulmeting van de ecologische gezondheid van het terrein van de organisatie en de relatie met de omgeving. Met deze nulmeting als uitgangspunt stelt de Zoöp concrete doelen voor verbetering van de ecologische toestand en zet instrumenten in om deze ontwikkeling publiekelijk leesbaar te maken. Deze instrumenten geven inzicht in de vooruitgang die de Zoöp heeft geboekt met haar regeneratieve doelen.

Afbakenen

Welke lichamen vormen samen de Zoöp? Welke fysieke structuren bakenen de Zoöp ruimtelijk af? Hekken? Gebouwen? bomen? Wegen? Waterlopen? Wat zijn de grenzen in juridische termen? Welke partijen hebben welke rechten? En wat zijn de ecologische grenzen? Welke elementen van de omgeving behoren tot de ecosfeer van deze Zoöp? Hier is de uitdaging om de plek en de operationele sfeer te zien vanuit het perspectief van zijn niet-menselijke deelnemers.

Waarnemen

Hoe nemen de lichamen waaruit de Zoöp bestaat elkaar waar? In deze tweede stap ligt de uitdaging in het getuige zijn van de leefwerelden, van de verschillende lichamen van de Zoöp en de manieren waarop ze elkaar wel of niet kunnen waarnemen.

Karakteriseren

Hoe ondersteunen, belemmeren of negeren de lichamen in de Zoöp elkaar? Bij het analyseren van deze vraag gaat het om het interpreteren van het algemene welzijn van de collectieve leefomgeving waaruit de Zoöp bestaat. Dit komt neer op een diagnose van de ecologische integriteit van de Zoöp als geheel en leidt samen met de bevindingen van stap 2 tot een lijst van mogelijke ingrepen.

Interveniëren

Interveniëren is het proces van het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen in de ruimtelijke ordening, de managementpraktijk of het relationele weefsel van een Zoöp. Elk jaar zal een Zoöp één of meerdere interventies uitvoeren die de kwaliteit van leven van de hele gemeenschap verbeteren.

Een Zoöp bepaalt jaarlijks welke en wat voor interventies er worden uitgevoerd. Interventies kunnen zaken omvatten als het verbeteren van de kwaliteit van het bodemleven, het introduceren van nieuwe soorten planten of dieren of het aanpakken van politieke campagnes en eigendomsverhoudingen, en meer.

Een Zoöp zet zich in voor meerdere jaarlijkse ingrepen, maar zet zich ook in om met heel haar wezen en in al haar acties te streven naar ecologische regeneratie.

Lees hier verder

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - jungle