Artikel

Waarden, Kennis en Relaties: De sleutels voor omgevingsvisies

door Klaas Kuitenbrouwer

Martien Kuitenbrouwer en Paul Gerretsen spraken elkaar online over de ontwikkeling van de gemeentelijke omgevingsvisies. Dit gesprek vond plaats tegen de achtergrond van drie ontwikkelingen. In 2021 wordt in Nederland de nieuwe omgevingswet van kracht. Deze vervangt en stroomlijnt een enorm struikgewas aan eerdere wetten en eisen ten aanzien van de bebouwde omgeving en stelt overheden – in principe – beter in staat om hun omgevingsplannen op integrale wijze te maken. Tegelijkertijd hebben gemeenten te maken met toenemende complexiteit van de vraagstukken waar ze voor staan. Naast langer bekende vraagstukken als mobiliteit, bereikbaarheid, schoon drinkwater en veiligheid moeten ook nieuwere opgaven als circulaire economie, sociale inclusiviteit, de energietransitie en ecologische regeneratie allemaal in dezelfde gebieden worden gerealiseerd.

Auteurs:

Klaas Kuitenbrouwer

Martien Kuitenbrouwer

Paul Gerretsen

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: banner.png

Icon afbeelding: omgevingsvisie_kuitenbrouwer.PNG

Media

Documenten