Artikel

Eén Zuidoost: verbondenheid oost- en westkant spoor, nulmeting

Stadsdeel Zuidoost streeft bij de ontwikkelingen binnen het stadsdeel naar ‘één Zuidoost’. OIS heeft onderzocht in hoeverre bewoners van Zuidoost en werkenden in Zuidoost de gebieden ten oosten en westen van het spoor 1) als één gebied ervaren en gebruiken. Daarnaast is gekeken in hoeverre men zich verbonden voelt met beide kanten van het spoor.

Bewoners Zuidoost komen vaker aan andere kant spoor dan werkenden

De meeste mensen die in Zuidoost wonen en/of werken, komen wel eens aan de andere kant van het spoor (84%). Onder bewoners is dit aandeel groter dan onder werkenden in Zuidoost. Ook de frequentie waarmee bewoners aan de andere kant van het spoor komen is hoger dan bij werkenden.

Vooral naar de andere kant van het spoor om te winkelen

Bewoners van Zuidoost gaan vooral naar de andere kant van het spoor om te winkelen, om te recreëren of om naar de bioscoop te gaan. Werkenden in Zuidoost gaan vooral naar de andere kant van het spoor om te winkelen en voor hun werk. Meer dan de helft van de respondenten kent geen mensen die aan de andere kant van het spoor wonen of werken.

Respondenten ervaren beide kanten spoor als enigszins verbonden

Mensen die in Zuidoost wonen en/of werken ervaren beide kanten van het spoor enigszins als één gebied. Mensen die in Zuidoost werken ervaren het minder als één gebied dan mensen die in Zuidoost wonen.

 In hoeverre ervaart u de westzijde en oostzijde van het spoor als één gebied, ofwel als  één Zuidoost? 

2019_nieuws_verbondenheid.png

1) De oostkant van het spoor kenmerkt zich als woongebied. De westkant van het spoor is nu vooral gericht op werken en entertainment, maar is een belangrijke woningontwikkellocatie van de stad.

 

Media

Documenten