Collectie (2)

A-LAB (VU)

Het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) is een interfacultair onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. A-LAB bestudeert vraagstukken op het gebied van recht en gedrag. Het doet dit vanuit een inter- of multidisciplinair perspectief. A-LAB beoogt de bevordering van hoogstaand onderzoek, kennis en informatie op het gebied van recht en gedrag, vanuit multidisciplinair perspectief.

Meer informatie

Het brengt verschillende disciplines samen voor inhoudelijk vernieuwend onderzoek op het terrein van crimineel en ander norm overschrijdend gedrag en van rechtshandhaving en niet-strafrechtelijke vormen van conflictoplossing.
A-LAB levert een bijdrage aan de versterking van het empirische rechtswetenschappelijk onderzoek en zodoende voor een aanvulling zorgen op normatief dogmatisch onderzoek en tegelijkertijd ook sociaalwetenschappelijk en gedragswetenschappelijk onderzoek sensitief maken voor rechtswetenschappelijke perspectieven als ethiek, rechtspositie en –bescherming, en wet- en regelgeving.
A-LAB is een academisch platform, herkenbaar en toegankelijk voor beleid, praktijk en media. Men kan zich wenden tot A-LAB met vragen op het gebied van recht en gedrag op regionaal en nationaal niveau.

 

Bron en meer informatie: website A-LAB

Afbeelding credits

Icon afbeelding: samenwerking_tcm205-841807.jpg

Sorteren op: