Artikel

fieldlab Co-Creatie op het Amsterdam Science park / Campus Amsterdam

Versterking kenniseconomie

Op het Amsterdam Science Park is de behoefte aan structurele samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven aan het toenemen. Van oudsher kent het park een scheiding tussen activiteiten: iedere faculteit of instituut heeft een eigen gebouw en eigen voorzieningen, bedrijven zijn gehuisvest in bedrijfsverzamelgebouwen.

Dit project concentreert zich op vragen als: Welke nieuwe vormen van co-creatie kunnen de kenniseconomie op het Sciencepark versterken, hoe komt co-creatie tot stand in hoogwaardige kennisindustrie, welke modellen zijn er op en hoe ontwerp je samen met stakeholders een nieuw co-creatie concept.

In een volgende fase van dit project gebruiken we deze kennis bij de kennisontwikkeling van campus Amsterdam, een project over campussen en innovatiedistricten in Amsterdam

informatie: w.van.winden@hva.nl

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: KICK OFF KENNISNETWERK.png