Artikel

Meesterfraudeur

Meesterfraudeur Rutger Vlieck

 Terechtstelling

Deze prent toont de terechtstelling van boekhouder Rutger Vlieck op 13 mei 1673. In het archief van de Wisselbank zijn documenten te vinden over de grootscheepse fraude van de boekhouder. Vlieck lichtte zijn werkgever voor enkele tonnen op. Hij werd daarvoor ter dood veroordeeld. De familie nam daarna uit schaamte voor zijn gedrag een nieuwe naam aan.

 Meesterfraudeur

Boekhouder Rutger Vlieck lichtte zijn werkgever, de Wisselbank, voor zo’n driehonderdduizend gulden op. Een enorm bedrag, ook in die tijd. De fraude kwam aan het licht in 1672. In dat ‘rampjaar’ vielen Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen de Republiek aan. Door de klanten werd veel geld opgenomen: de bank kreeg waarschijnlijk liquiditeitszorgen. Vlieck bleek sinds 1657 op grote schaal ‘malitieuse affschrijvingen’ te hebben gedaan.

 Ter dood veroordeeld

Rutger Vlieck bekende op 18 april 1673 zonder dralen zijn misdaden. Hij werd ter dood veroordeeld. Met een zwaard werd zijn hoofd afgehakt. Al zijn goederen werden geconfisqueerd. De boedel werd failliet, desolaat, verklaard. De zoon van Vlieck werd twee weken na de executie van zijn vader begraven. Pleegde hij zelfmoord? Wolffert, de broer van Rutger Vlieck, woonde sindsdien in Wijk bij Duurstede, een vrijplaats voor schuldenaren. De schande voor de familie was groot: zij ging voortaan Boelens heten, naar de familienaam van Vliecks vrouw.

 Wisselbank

De Amsterdamse Wisselbank was sinds zijn oprichting in 1609 gevestigd in de kelder van het stadhuis, nu het Paleis op de Dam. De bank nam allerlei soorten munten en klompjes goud en zilver in bewaring. De inlegger kreeg een tegoed in bankguldens. Op die manier werd de Noord-Nederlandse handel voorzien van waardevaste munten. Als girobank verrichtte de bank overschrijvingen van de rekening van de ene naar de rekening van de andere klant. In 1794 bleek de bank voor miljoenen guldens illegaal krediet verstrekt te hebben aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat luidde het begin van de ondergang van de bank in. In 1820 sloot de Wisselbank.

 

https://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=+010097007317+